Reklamační řád

Reklamační řád slouží k řešení vztahů mezi prodávajícím, internetovým obchodem Beltissimo.cz a zákazníkem, v případě, že na zboží zakoupeném v tomto obchodě se projeví jakékoli vady. Společně s Obchodními podmínkami určuje podmínky prodeje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího (Beltissimo) a kupujícího (zákazník).

Reklamace zasílejte doporučeně a pojištěné na adresu:

Belttisimo s.r.o.
Žerotínova 32, 130 00 PRAHA 3

Obecné podmínky pro reklamace


 • Na zboží prodávané spotřebitelům se vztahuje záruční doba minimálně 24 měsíců.
 • Pokud zákazník zjistí vadu na dodaném zboží nebo jeho neúplnost (případně nesprávný typ, barvu, počet kusů,…) sdělí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu pracovníkům internetového obchodu Beltissimo, kdy tak učiní ve vlastním zájmu řádného vyřízení reklamace.
 • Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti přepravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese přepravce, veškeré zboží je pojištěno. Podepsáním přepravního listu kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
 • Záruka výrobku se vztahuje pouze na jakost, výrobní vadu nebo nekompletnost.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů). Opotřebování věci způsobené jejím obvyklým užíváním není tedy kryto záruční odpovědností prodávajícího. Nelze zaměňovat záruční dobu se životností výrobku. Při zjištění závady uplatněte reklamaci bez zbytečného odkladu. Životnost výrobku může být při nesprávném používání nebo vysokém využití i nižší než zákonná dvacetičtyřměsíční záruční doba.
 • V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. Zásilka by měla být ve vlastním zájmu kupujícího pojištěna.
 • O vaší reklamaci rozhodneme do 3 dnů. Do této lhůty se nezapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady, nejpozději bude reklamace vyřízena včetně odstranění vady do 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 • Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 • V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů vynaložených na toto odstoupení. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení reklamace jsou hrazeny prodávajícím.

Postup reklamace


 • Zboží zasílejte, pokud možno v originálním obalu anebo v jiném, vyhovujícím přepravním obalu. Naše firma neručí za případné mechanické poškození při přepravě zboží do sídla naší firmy. Prosím pozor. I při osobním předání reklamace, je nutné zboží předat včetně odpovídajícího obalu zajišťujícího jeho bezpečný transport.
 • Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.beltissimo.cz, doporučujeme, napsat průvodní dopis, kde uvede zejména typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do krabice přibalte doklad o koupi zboží (faktura, kerá vám přijde emailem po převzetí zásilky). Reklamované zboží odešlete na na výše uvedenou adresu. Zásilku je vhodné zaslat doporučeně a pojistit. Zásilky s dobírkou nebudou přijaty.
 • Na krabici napište velkým písmem REKLAMACE. Zaslání těchto dokumentů usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásliky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli.
 • Zákazník může rovněž zboží reklamovat osobně na provozovně na výše uvedené adrese.

Záruka vrácení kupní ceny


Internetový obchod Beltissimo.cz poskytuje možnost vrácení zboží do 14 dnů od převzetí objednávky bez udání důvodu se zárukou vrácení kupní ceny.

Podmínky pro vrácení kupní ceny:

 • zboží musí být odesláno nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží.
 • zboží musí být v neporušené, originálně zabalené a nepoužité.
 • zásilka musí obsahovat doklad o zaplacení.
 • balíky zasílejte běžnou balíkovou poštou (můžete balík pojistit). Balíky zaslané na dobírku nebudou přijaty.

Závěrečná ustanovení


 • Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.
NAPIŠTE NÁM    COPYRIGHT    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ    OBCHODNÍ PODMÍNKY    REKLAMAČNÍ ŘÁD    DOPRAVA A PLATBA